Entrades per Informacio_USOIB

,

Manifestació Parlament 8 novembre de 2022

Concentració ensenyament concertat davant Parlament de les Illes Balears 8 de novembre de 2022

MANIFEST CONCENTRACIÓ CONCERTADA

8 de novembre de 2022

PARLAMENT ILLES BALEARS

 

 

Els sindicats USO, STEI, FSIE, UGT i CCOO i les patronals ECIB, CECEIB, FEIPIMEB, UCTAIB UNAC i FOQUA   membres  de la Mesa Social de l’Ensenyament Concertat de les Illes Balears reclamam que davant un pressupost històric per a 2023 de la Conselleria d’Educació i Formació Professional, faci un pressupost que no menyspreï les necessitats i les demandes de l’escola concertada, augmentant encara més el greuge amb els treballadors, alumnes, famílies i centres.

Per activa i per passiva s’ha demanat a la Conselleria d’Educació de les Illes Balears i per extensió al Govern d’aquesta comunitat l’equiparació amb els homòlegs de la pública, així com el compliment dels acords de millores sociolaborals pendents des de fa més 14 anys .

Considerem inassumible l’última proposta de millores sociolaborals de Conselleria i tot i que en aquests moments s’estigui negociant amb Conselleria, considerem l’última proposta de l’Administració insuficient i, per tant, inassumible.

Estem pendents de compliment de millores ja pactades en els acords del 2008 i del 2016, el Govern no ha revisat els mòduls de funcionament des de l’any 2008 i ha plogut molt des de les hores.

Per tot això ens reafirmen en:

INCREMENT RETRIBUTIU ANYS 2022 I 2023

 • Es farà en els mateixos termes que s’ acordin a la mesa de funció pública per als empleats públics.
 • Recuperació del CRIB 2022 més de 60€ mensuals

FINALITZACIÓ DE L’APLICACIÓ DE L’ACORD DE MILLORA DE 2016.

 • Completar l’equiparació retributiva.
 • Completar reducció 23 h secundària

NEGOCIACIÓ DEL NOU ACORD DE MILLORA 2022

 • Inici pagament 2n, 3r, 4t i 5è sexenni.
 • Revisió de les quantitats dels sexennis anàloga a les quanties dels sexennis actuals que corresponen a l’ensenyament públic (sexenni i variació de complement autonòmic)

NEGOCIACIÓ DELS MÒDULS DE CONCERT.

 • Increment del mòdul de despeses de funcionament dels centres concertats en un percentatge similar al pactat en l’ acord de millora de 2004, 50% del mòdul estatal amb un calendari real i a curt termini.

L’increment no ha de ser mai absorbit per voluntat política 2023-2027 amb l’objectiu d’assegurar la viabilitat econòmica dels centres i finançar de suficient les despeses que siguin imputables al concert educatiu, segons l’establert a la legislació vigent, de manera que es garanteixi la prestació servei d’ educació en condicions de gratuïtat.

Al llarg de 14 anys, s’ha anat acumulant un dèficit insostenible en les despeses de funcionament dels nostres centres, que han hagut de suportar les titularitats i fins i tot les pròpies famílies, el que suposa un manifest incompliment de l’obligació de la Conselleria de garantir la gratuïtat a les famílies en les mateixes condicions que a l’escola pública.

 • L’estudi de les noves despeses sorgides els darrers 14 anys, que en aquests moments no són cobertes per part de l’administració educativa

Només amb l’adopció d’aquestes millores, l’administració educativa podrà garantir l’efectivitat de l’educació dins dels principis d’igualtat i solidaritat i en condicions de gratuïtat.

 • L’ increment del mòdul altres despeses s’ haurà de repercutir per part de les centres en la mateixa mesura en el CRIB del personal d’ administració i serveis.

NEGOCIACIÓ DE LES RÀTIOS

 • Anirà associat a l’ increment dels mòduls de concert, amb l’ objectiu d’ assegurar viabilitat econòmica dels centres.

ACORD DE RECOL·LOCACIÓ DEL PROFESSORAT DE CONCERTADA.

COMPLETAR CONCERTACIÓ ORIENTACIÓ A EI/EP

NOU ACORD JUBILACIONS PARCIALS.

RECONEIXEMENT COM A CENTRES D’ATENCIÓ PREFERENT DE DETERMINATS CENTRES PRIVATS CONCERTATS A partir del CURS 2023-24.

 • Que els centres concertats que compleixen els requisits, siguin considerats com a Centres d’Atenció Preferent amb les mateixes condicions que els centres públics, amb mesures de suport i dotació específica.

ABONAMENT DE LES PAGUES EXTRAORDINÀRIES DE 25 ANYS

 • Any 2023: a tots els docents en pagament delegat que l’ hagin meritat i que ja s’ hagin jubilat o hagin causat baixa en el centre per qualsevol motiu.
 • 2024-2027: docents que es vagin jubilant i a aquells en actiu per ordre cronològic de meritació.

A partir de GENER DE 2024

 • Inici de negociacions per introduir noves millores que alleugereixen la càrrega i reconeguin salarialment la funció tutorial.

Pla Digital d’Educació de les Illes Balears

 • Demanam que es tenguin en compte els centres concertats, no només pel que fa a la formació del professorat i en la realització dels plans de digitalització, sinó també en la instal·lació i actualització de sistemes digitals dels centres.

Servei de transport escolar

 • Instam a la Conselleria d’Educació a que els alumnes de tots els centres concertats puguin accedir en les mateixes condicions d’igualtat, equitat, garantia i seguretat que els alumnes dels centres públics.

L’ OBJECTIU D’ AQUESTA CONCENTRACIÓ ÉS MILLORAR LA QUALITAT DEL SERVEI DE LA XARXA EDUCATIVA CONCERTADA I MILLORAR LES CONDICIONS SALARIALS I LABORALS DELS TREBALLADORS DE L’ ENSENYAMENT CONCERTAT, AMB LA INTENCIÓ D’ HOMOLOGAR-LES A LES DE LA PÚBLICA.

QÜESTIONS IMPORTANTS I DE JUSTÍCIA SOCIAL PER ALS TREBALLADORS I TREBALLADORES DE L’ENSENYAMENT CONCERTAT D’ILLES BALEARS.