Principi d’Acord per a les Taules Salarials del Conveni d’Ensenyament Concertat

,

A la fi! El 4 de maig, tant la Federació d’Ensenyament d’USO com la resta de les organitzacions sindicals i patronals de l’Ensenyament Concertat hem arribat a un principi d’acord per a la signatura de les noves Taules Salarials 2022 i 2023.

Finalment, el que FEUSO i la resta de sindicats havíem proposat des de feia setmanes, ha tirat endavant, encara que la signatura definitiva tindrà lloc el pròxim 10 de maig.
El principi d’Acord conté els següents punts:

Per a les Taules de 2022

Un increment de l’1,5% addicional per al pagament delegat amb efectes 1 de gener de 2022.

Per a les Taules de 2023

  • En primer lloc, per als nivells concertats, queda per resoldre el problema provocat per l’aplicació del MEI, les càrregues socials del qual no s’han inclòs en els mòduls de concert. A més, la majoria de les CCAA han abonat el 2,5% a compte per als treballadors en pagament delegat (o tenen previst efectuar-ho).
  • Incrementar els salaris del personal docent en pagament directe i PAS en un 4%, amb efectes de l’1 de gener de 2023, sobre les taules salarials publicades per a l’any 2022.
  • Abonar al personal docent en pagament directe i al PAS dues pagues compensatòries per la pèrdua de poder adquisitiu, una que sigui abonarà l’any 2023, abans del 30 de setembre de 2023 (50%) i una altra, que s’abonarà l’any 2024, abans del 28 de febrer de 2024 (50%), podent l’empresa anticipar el pagament d’aquestes. A aquest efecte s’establirà una taula amb les quanties corresponents. Aquesta paga serà proporcional a la jornada de treball que tingui la persona treballadora.
  • Abonar un complement temporal addicional per a l’any 2023 a les categories professionals que estiguin per sota del SMI publicat a la signatura d’aquest acord per a l’any 2023, de 15 € /mes, en 14 pagues, i només fins a 31 de desembre de 2023, amb efectes de l’1 de gener de 2023. Aquest complement té les mateixes característiques que el complement establert l’any 2022, incrementant la quantia a 15 euros/mes, sent abonat en proporció a la jornada laboral que tingui la persona treballadora.
  • Mantenir la Disposició Addicional 10a del Conveni Col·lectiu conforme a la nova normativa que regula el Salari Mínim Interprofessional.
  • S’acorda convocar a la comissió tècnica de treball per a la negociació de les categories professionals per al dia 31 de maig de 2023.
  • S’acorda revisar el criteri d’actualització del complement per les sortides escolars amb pernoctació del punt 6, de l’Annex II del Conveni Col·lectiu.
    Des de la USO continuarem treballant en la Mesa Negociació perquè els treballadors de l’Ensenyament Concertat, docents i personal d’administració i serveis i complementari, recuperin el poder adquisitiu perdut i s’apliquin com més aviat millor les millores aconseguides perquè s’actualitzin els seus salaris.

DOCUMENT SIGNAT

Acuerdo Concertada 4 Mayo

Federació d’Ensenyament

USO Illes Balears

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari