USO ILLES BALEARS  denuncia davant de la Conselleria d’Educació, la falta de participació en la negociació col·lectiva i reclama igualtat de tracte entre els centres públics i concertats per part de la conselleria.

Des del nostre sindicat posam de manifest que la disminució de la natalitat a Illes Balears fa que els centres educatius hagin vist reduït el seu nombre d’alumnes i que alguns d’ells estiguin abocats al tancament d’unitats educatives. Advertim que el panorama serà encara més descoratjador per als  cursos vinents.

Demanam que en el procés d’admissió, que ha sofert un dràstic canvi normatiu, es garanteixi el dret a l’elecció de xarxa per part de les famílies i que la planificació escolar es realitzi atenent les demandes d’aquestes.

En aquest sentit, reclamem avançar en l’equitat i equiparació de la qualitat del sistema educatiu públic a les xarxes pública i concertada, quant al procés d’escolarització, finançament i tracte cap als estudiants, famílies i treballadors de la xarxa concertada que porten esperant dècades la culminació de l’acord que els havia d’equiparar amb els treballadors de la pública.

L’educació ha de ser un instrument d’igualtat i de llibertat i no un ‘instrument polític de confrontació social i, per això, exigim que es restableixi la dinàmica de diàleg i negociació real amb el sector i que es dirigeixin els esforços a millorar la qualitat del servei d’educació de tots els alumnes i famílies d’Illes Balears amb independència de la xarxa triada, sigui pública, privada o concertada.