En aquestes dates, milers de docents i milions d’alumnes comencen un nou curs marcat per greus dificultats econòmiques, la disminució de la matriculació en Educació Infantil i la implantació de la LOMLOE.

Una altra nova llei educativa que va ser aprovada el desembre de 2020 de manera atropellada, sense consens i escassa participació dels docents. Ell juliol de 2022, el professorat va iniciar les seves vacances sense conèixer els nous currículums i els canvis metodològics que aquests impliquen. Fet que suposa un estrès addicional a la comunitat educativa en detriment de la qualitat de l’ensenyament, ja que aquests requeriran una important adaptació i una quantitat ingent de treball per a poder implantar-los a les aules.

D’altra banda, les circumstàncies no semblen donar  treva laboral i

professional al professorat, que està veient que les seves retribucions s’enfonsen per la inflació mentre que les seves obligacions i tasques no aturen de multiplicar-se, pressionats sempre per una intensificació de la jornada de treball que no beneficia en res la seva tasca principal que és ensenyar i educar.

En aquest sentit, demanam a les Administracions i empreses mesures eficaces per a pal·liar aquesta situació, particularment en el sector concertat, que necessita refinançar tots els mòduls de concert, inclosa la partida d’altres despeses, per a poder compensar l’última pujada del 2% que és clarament insuficient per a tot el personal en pagament delegat i en pagament directe. 

A més d’una voluntat negociadora real i efectiva per part de la Conselleria d’Educació en les reunions que es mantindran a la fi d’aquest mes per a reactivar “ l’Acord de reprogramació del 2016” i altres mesures de millora.

USO reclama polítiques educatives a tots els nivells que apostin de veritat per la millora de les condicions laborals, salarials i professionals del professorat, l’autèntica clau perquè s’avanci en la millora de la qualitat de l’educació que tots desitgem.