Objectius

Conèixer què són les estratègies cooperatives. 

Conèixer i utilitzar les estratègies cooperatives de curta durada

Conèixer i utilitzar les estratègies cooperatives de durada mitjana

Conèixer i utilitzar les estratègies cooperatives de llarga durada

Conèixer els principis bàsics de l’avaluació dins l’aprenentatge cooperatiu 

Conèixer què s’ha d’avaluar i com s’ha d’avaluar el procés grupal de participació 

Conèixer què s’ha d’avaluar i com s’ha d’avaluar el procés d’aprenentatge individual dins el grup cooperatiu

Formulari

Omple el formulari, ens arribarà una còpia a nosaltres i una altra a tu.

Formador/a

Pedro Llofriu Alonso

Llicenciat en Biologia Llicenciat en Bioquímica

Professor a La Salle Palma

Coordinador de implantació de aprenentatge cooperatiu a La Salle Palma

Cap d’estudis de formació professional a La Salle durant -7 anys-

Cost de la formació

75 euros general, 50 euros afiliats i delegats USO