Objectius

  • Sensibilitzar als treballadors sobre la importància de la prevenció de riscos laborals al centre educatiu.
  • Específics:
  • Analitzar la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i la Llei General de Sanitat per conèixer què diuen sobre aquests conceptes.Analitzar en profunditat la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
  • Integrar la prevenció de riscos dins de totes les decisions empresarials i com ha d’integrar-se en tota l’estructura jeràrquica.Analitzar el concepte d’avaluació de riscos, accident de treball, malaltia professional i a qui afecta.Explicar què
  • ha de contenir un pla de prevenció i quines activitats han d’integrar-se en el mateix.
  • Saber en què consisteix i el que implica la vigilància de la salut i quin és la finalitat d’aquesta activitat.
  • Aprendre el recollit pel Reial decret 486/1997.Aprendre consells pràctics sobre aquests temes.

Formulari

Omple el formulari, ens arribarà una còpia a nosaltres i una altra a tu.

Formador/a

Ismael Alonso Sánchez

Llicenciat en ciències (químiques).

Master en PRL (Especialitats Seguretat, Higiene i Ergonomia)

Curs Auditor en PRL.

Coordinador WEB de USO Illes Balears.

Docent d’informatica i TIC de cursos de la fundació tripartita.

Docent de “formador de formadors”.

Cost de la formació

75 euros general, 50 euros afiliats i delegats USO