USO ILLES BALEARS denuncia que el nou curs 2021/22 ha començat amb un allau de queixes per part de treballadors i treballadores que pertanyen a grups vulnerables, als quals el Servei de prevenció de riscos laborals de les “mútues” s’ha negat a tramitar-los la baixa laboral, malgrat pertànyer a grups de risc.
Molts d’aquests treballadors i treballadores han hagut d’acudir als seus metges de capçalera perquè els facilitàs la baixa, la qual cosa ha resultat impossible donat el bloqueig per part d’inspecció mèdica, sense abans haver-los sotmès a una avaluació prèvia .
Ens consta una major permissivitat i flexibilitat en el sector de l’ensenyament públic. Des del nostre sindicat denunciam, una vegada més, el greuge comparatiu que sofreixen els treballadors de la concertada enfront dels seus homòlegs de la pública.
Per tal de millorar el clima de seguretat i salut laboral en els centres d’ensenyament, des d’USO demanam que els centres recolzin una avaluació sistemàtica, exhaustiva i real, de cadascuna de les persones que pertanyen als grups vulnerables. També exigim el compliment dels requeriments legals de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i del RD 39/1997, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, en matèria d’avaluació dels riscos en el treball.
Iniciam el curs amb la majoria del professorat vacunat, però no tot l’alumnat ha rebut la pauta completa i pel que fa als menors de 12 anys encara no s’ha establert cap protocol en el pla estratègic de vacunació. És per tots conegut que la variant delta està provocant una alta incidència de casos covid-19 entre la societat.
No obstant això, la vacunació del professorat i dels alumnes majors de 12 anys ha reforçat la seguretat en els centres educatius, si bé existeixen molts interrogants respecte a la baixada de ràtios, els suports, desdoblaments de grups i les noves contractacions que es duran a terme.
Des del nostre sindicat alertam que encara no se sap bé si el mateix tipus de precaucions mantindran sota control a la variant delta a les escoles enguany.

Com a conseqüència, creix la inseguretat dels treballadors del sector educatiu, sobretot en l’educació d’infantil donades les característiques pròpies de l’etapa.
A més proposam la realització de tests PCR i proves serològiques, periòdicament a tot el personal dels centres per controlar la possible propagació de la nova variant.