USO DENUNCIA LA PÈRDUA DE 20 EUROS DE L’ACORD 2016 PER MALA PROGRAMACIÓ DEL CONSELL DE GOVERN

, ,
[docembed url="https://www.dropbox.com/s/5vxynnqs2xe4oox/2016-05-20-NOTA%20CENTROS%20Modificaci%C3%B3n%20del%20acuerdo%202016_CATALA.pdf?raw=1" viewer="google" width="100%" height="500px" download="all" ]