Objectius

Notícia: aquest curs es bimensual

Dues edicions: setembre-octubre i novembre-desembre

1. Donar a conèixer l’avaluació com a eina d’avaluació formadora,
formativa i qualificadora.
2. Mostrar l’ús de la rúbrica com eina d’avaluació competencial
3. Aprendre el funcionament de noves tecnologies (CoRubrics) per tal d’avaluar
mitjançant rúbriques.
4. Ensenyar l’avaluació autoavaluativa i coavaluativa com elements de reflexió dels
alumnes i ser conscients del seu propi aprenentatge.
5. La rúbrica com eina de la avaluació del procés ensenyament-aprenentatge

Formulari

Omple el formulari, ens arribarà una còpia a nosaltres i una altra a tu.

Formador/a

 Joan Fons Parera

Graduat en estudis anglesos i llicenciat en Biologia. Amb 6 anys d’experiència impartint assignatures de ciències i anglès a secundària i actualment professor/tutor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) al centre associat de Palma de Mallorca de l’assignatura Sintaxis anglesa (3r curs del grau d’estudis anglesos). A més, de tenir experiència en la formació a centre d’adults i altres àmbits no reglats.

Cost de la formació

75 euros general, 50 euros afiliats i delegats USO