Al·lucinant! Els teus alumnes convertits en investigadors sobre un tema amb Flipboard

,
OBJECTIUS Registrar-se a la plataforma Flipboard de forma totalment gratuïta. Cercar informació d'una temàtica concreta dins de la plataforma. Crear revista pròpia amb els articles desitjats. Interactuar amb els perfils, articles…

Prevenció de riscos laborals a l’àmbit educatiu

,
OBJECTIUS Sensibilitzar als treballadors sobre la importància de la prevenció de riscos laborals al centre educatiu, analitzant en profunditat la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Integrar la prevenció de riscos dins de totes…

Gestió de l’estrès i salut docent

,
OBJECTIUS Analitzar des de el punt de vista laboral els riscos associats a l'estrès. Què són els factors psicosocials quines característiques tenen en el nostre àmbit. Integrar la prevenció de l'estrès dins de totes les decisions…

Gestió de eines google per a la docència

,
OBJECTIUS Gestionar drive amb els alumnes, (crear i organitzar carpetes, permisos , compartir contingut) Utilitzar jamboard com a eina habitual de les explicacions a classe Utilitzar de forma segura gmail com a eina de comunicació…

Moodle per a l’educació. Nivell inicial

,
AQUEST CURS ACREDITA LA COMPETÈNCIA DIGITAL: Àrea 1: Nivell A2 Àrea 3: Nivell A2 Àrea 4: Nivell A2 OBJECTIUS Conèixer els principis didàctics i pedagògics de la plataforma Moodle. Aprendre a gestionar un curs Moodle …

Eines digitals per a l’avaluació i seguiment del treball cooperatiu: complements del full de càlcul.

,
AQUEST CURS ACREDITA PER A LA COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT Àrea 1 Nivell A2 Àrea 3 Nivell A2 Àrea 4 Nivell A2 OBJECTIUS Dotar al docent de les eines necessàries per a l’avaluació, autoavaluació i coavaluació de l’alumnat. …

Ampliació de robòtica a l’aula de tecnologia: Arduino i Bitbloq

,
AQUEST CURS ACREDITA PER A LA COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT Àrea 5 Nivell A2 Àrea 6 Nivell B1 OBJECTIUS Aprofundir en el fonament de la programació per blocs de la placa Arduino UNO a través del programa en línia Bitbloq i…

Entorn de programació Scracht 3.0 per a docents

,
AQUEST CURS ACREDITA PER A LA COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT Àrea 5 Nivell A2 Àrea 6 Nivell B1 OBJECTIUS Conèixer les funcions bàsiques del programa, entorn i eines, adquirint l'habilitat d'implementar programes. Realitzar…

Robòtica a l’aula de tecnologia: Arduino i Bitbloq

,
AQUEST CURS ACREDITA PER A LA COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT Àrea 5 Nivell A2 Àrea 6 Nivell A2 OBJECTIUS Conèixer el funcionament de les plaques Arduino i de la protoboard. Gestionar els sensors i actuadors: el led, el polsador,…

Moodle per a l’educació. Nivell avançat

,
AQUEST CURS ACREDITA PER A LA COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT Àrea A1 Nivell A2 Àrea A3 Nivell A2 Àrea A4 Nivell A2 OBJECTIUS Conèixer i aprendre a gestionar la plataforma Moodle. Aprendre a gestionar un plantilles Moodle …