Entrades per Juan Andres Nogareda

LLEI 18/2016, DE 29 DE DESEMBRE, DE PRESSUPOSTS GENERALS DE LA CAIB 2017.

Les nostres reivindicacions es materialitzen. En referència al cobrament de triennis aquesta llei resa:  “Amb caràcter general, l’import de cada trienni es farà efectiu en la nòmina del mateix mes en què es meriti i per l’import mensual íntegre, d’acord amb les corresponents taules salarials. En tot cas, l’administració podrà comprovar si l’antiguitat reconeguda pel […]

​FEUSO ILLES BALEARS INFORMA. TRIENNIS.

Les nostres reivindicacions en matèria de triennis donen fruits. El Parlament ha aprovat una esmena als Pressuposts a favor dels docents concertats. Aquesta esmena permet que el pagament dels triennis sigui efectiu des de la data de meritació. La majoria dels grups parlamentaris han votat a favor, amb el vot negatiu dels diputats de Podem. […]

37,5% PAGA EXTRA 2012.

​FEUSO ILLES BALEARS INFORMA. Avui hem exigit a Educació que una vegada que es cobri el 37,5% que resta de la paga extra de nadal 2012 a l’ensenyament públic, es faci efectiu a l’ensenyament concertat, tal i com resa l’article novè de l’Acord 2016 de l’ensenyament concertat de les Illes Balears.