El 22 de setembre es va reunir a Madrid el grup de treball específic dels representants autonòmics del professorat de Religió dels centres públics de la Federació d’Ensenyament d’USO. L’objectiu de la reunió era analitzar les negatives repercussions laborals i professionals que estan provocant algunes mesures adoptades per les comunitats autònomes sobre l’assignatura de Religió i el seu professorat.

Antonio Amate, secretari general de FEUSO, va intervenir al començament de la reunió per subratllar el compromís de FEUSO amb aquest col·lectiu de professors, que estan patint uns injustificats retallades en els últims mesos que obeeixen més a qüestions ideològiques que a necessitats laborals. Antonio Amate va denunciar que “les decisions que s’estan prenent en algunes comunitats autònomes estan produint ja danys humans i laborals irreparables, destruint drets, ocupació, pluralitat educativa i llibertats de la societat civil”.

A continuació, van intervenir Imma Badia, secretària d’Acció Sindical i de Salut Laboral, i Carlos Quirós, director del Departament Jurídic de FEUSO, els que van centrar els objectius de la reunió: veure les conseqüències laborals i jurídiques d’aquestes mesures aprovades sense cap debat ni consens i elaborar estratègies per defensar els drets del professorat de Religió en totes les comunitats autònomes afectades.

Els diferents representants de FEUSO van comentar la diferent situació laboral en què es troba aquest col·lectiu en tot l’Estat, les reclamacions i accions judicials empreses i les negociacions empreses amb les corresponents Conselleries d’Educació autonòmiques i amb el Ministeri d’Educació.

D’aquesta reunió va tornar a reiterar el compromís de FEUSO amb aquests treballadors de l’ensenyament, col·lectiu que curiosament és invisible per a alguns sindicats i organitzacions educatives, que no tenen inconvenient a proposar i donar suport a mesures que estan suposant una dràstica retallada de la seva jornada i els seus salaris , curiosa manera de protegir els treballadors Per la seva banda, FEUSO seguirà defensant els seus drets en tots els fronts, tant en les negociacions amb les administracions, en els tribunals, en els centres educatius i al carrer.

A la reunió es va valorar també la defensa que en tots els fòrums i organismes fa la Federació d’Ensenyament d’USO del professorat i de l’assignatura de Religió. En aquest sentit, es va comentar com la demanda social, és a dir, les famílies segueixen triant cada any, de manera voluntària, aquesta assignatura, elecció democràtica que hauria de ser respectada per administracions i altres organitzacions.

Els responsables del professorat de FEUSO van concloure la reunió amb el desig explícit de transmetre als seus delegats, afiliats i simpatitzants que seguiran treballant per la millora de les seves condicions laborals i socials, actualment trepitjades i menyspreades, i perquè la seva tasca docent tingui la mateixa consideració personal, laboral i professional que qualsevol altre professor que desenvolupa la seva tasca docent i educativa en els centres educatius públics.