Boib

FEUSO ILLES BALEARS INFORMA.

Avui s’ha publicat la resolució definitiva del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 13 de setembre de 2016 sobre la ampliació de la dotació de personal d’ atenció a la diversitat en l’ ensenyament privat concertat per al curs 2016-2017.

Podeu accedir en el següent enllaç:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=960857&lang=es

Us mantindrem informats.