Resolució per al reconeixement dels sexennis establerts en l’Acord del 2016 de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears.

, , ,

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres i de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 14 de juny de 2016 per la qual s’estableixen els criteris d’elegibilitat i el procediment per al reconeixement del complement lligat a l’antiguitat i a la formació del professorat establert en l’Acord del 2016 de reprogramació de l’Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears.

 [docembed url=»https://www.dropbox.com/s/vuew6fmqpbji4e8/2016-06-18-Resoluci%C3%B3%20sexennis.pdf?raw=1″ viewer=»google» width=»100%» height=»500px» download=»all» ]