FEUSO ILLES BALEARS EL DIA 27.07.2016, VA REACTIVAR LA DEMANDA DEL CONFLICTE COL·LECTIU PER RECUPERAR LA PAGA EXTRA 2012 A LA CONCERTADA.

RECORDAM QUE EL GOVERN, ENS HA DEIXAT SENSE COBRAR-LA I LA RESTA DE COL·LECTIUS JA LA HAN RECUPERADA.

DES DE FEUSOIB HEM INICIAT LA CAMPANYA DE RECOLLIDA DE LES RECLAMACIONS INDIVIDUALS I TAMBÉ RECLAMAREM ELS INTERESSOS DE DEMORA I DANYS I PERJUDICIS EN EL CAS DE QUE L´ADMINISTRACIÓ NO FACI EFECTIU AQUEST PAGAMENT DE L’EXTRA DINS AQUEST ANY 2016.