[ipt_fsqm_utrackback nosubmission=»Cap enviament encara.» login=»Heu d’iniciar la sessió per veure els vostres enviaments.» show_register=»1″ show_forgot=»1″ formlabel=»Formulari» filters=»1″ showcategory=»0″ categorylabel=»Categoria» datelabel=»Data» showscore=»1″ scorelabel=»Puntuació» mscorelabel=»Màxim» pscorelabel=»%-age» showremarks=»0″ remarkslabel=»Observacions» linklabel=»Veure» actionlabel=»Acció» editlabel=»Editar» avatar=»96″ theme=»material-default» title=»Portal d’usuaris de eForm» logout_r=»»]Benvingut %NAME%. A sota hi ha la llista de tots els enviaments que heu realitzat.[/ipt_fsqm_utrackback]