Condicions

Has d’emplenar aquest formulari per aconseguir les dades d’accés a la web de formació de USO.

Aquesta web està a la direcció web www.scholaclick.com.

Seràs donat d’alta quan l’equip de formació comprovi que s’ha fet l’ingrès bancari de la quantitat assignada a cada curs.

Ingrès a:

Banco Popular

ES54 0075 6801 8806 0801 2309

Indicar:

Nom, Cognoms i DNI

Curs i mes en el que vols fer el curs

Bonificacions a afiliats i delegats.
Gràcies

Inscripcions formació

Inscripció formació

RECORDA INDICAR LES SEGÜENTS DADES DE L'ALUMNE/A: Nom i Llinatges - DNI - Curs - Data

LOPD

D’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’administrador de www.usoib.org informa de l’existència d’un fitxer de la seva titularitat en el qual s’inclouran les dades necessàries per a mantenir informats als usuaris que així ho requereixin o proporcionar els serveis que els usuaris sol·licitin.El titular pot exercir els drets reconeguts en la LOPD sobre aquest fitxer i, en particular, els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultés oportú, així com el de revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades en els termes previstos a la LOPD.Com a usuari pots realitzar aquestes accions editant les teves pròpies dades en el domini www.usoib.org. Excepte casos puntuals, per poder dur a terme la comunicació o cessió de les dades haurà de sol·licitar el consentiment previ de l’interessat.