Objectius

  • Donar a conèixer les avantatges de les eines GSUITE com a plataforma de
    treball online i gratuita.
  • Introduir als docents en l’ús de les eines que ofereix la plataforma GSUITE.
  • L’ús de la plataforma online GSUITE com a eina de treball cooperatiu per millorar les
    comunicacions i coordinacions alumnat-professorat.
  • Introduir l’aula virtual, el Classroom

Formulari

Omple el formulari, ens arribarà una còpia a nosaltres i una altra a tu.

Formador/a

Ismael Alonso Sánchez

Llicenciat en ciències (químiques).

Master en PRL (Especialitats Seguretat, Higiene i Ergonomia)

Curs Auditor en PRL.

Coordinador WEB de USO Illes Balears.

Docent d’informàtica i TIC de cursos de la fundació tripartita.

Docent de “formador de formadors”.

Miguel Amengual Espinosa

Llicenciat en Ciències Biològiques,

Docent d’informàtica i TIC dels cursos de la fundació tripartita impartits a USO

Cost de la formació

45 euros no afiliats USO. Bonificat al 100% per afiliats USO