Objectius

Aprendre diferents metodologies i tècniques dicàctiques actives per posar-les en pràctica dins l’aula d’anglès.

Presa de consciència de les diferents taxonimies o variables que influeixen a l’aprenentatge d’una segona llengua per tal de millorar la qualitat educativa.

Organitzar activitats concretes dins l’aula, utilitzant els conceptes apresos durant el curs.

Seleccionar les tècniques didàctiques acords a la situació i etapa evolutiva dels alumnes.

Dissenyar una activitat didàctica emprant les eines i metodologies apreses en aquest curs.

Formulari

Omple el formulari, ens arribarà una còpia a nosaltres i una altra a tu.

Formador/a

Marc Christian Repiso Serra
Diplomat en Magisteri especialitat anglès amb anys d’experiència en EEUU i noves metodologies.

Beatriz López Medina
Diplomada en Magisteri especialitat anglès.

Cost de la formació

45 euros general, 30 euros afiliats i delegats USO