Professors de religió

Professors de religió

 D’acord amb la base novena de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 8 de maig per la qual s’estableix el procediment per a l’accés a destinació per als professors de religió catòlica d’acord amb el que preveu l’article 6 del Reial decret 696/2007, es fa públic el termini per presentar les sol·licituds de  destinacions definitives i provisionals per als professors de religió:

INICI: 4 de juliol de 2017 a les 9:00h

FI: 6 de juliol de 2017 a les 14:00h

INSTRUCCIONS PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

Les bases novena i desena de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 8 de maig per la qual s’estableix el procediment per a l’accés a destinació per als professors de religió catòlica d’acord amb el que preveu l’article 6 del Reial decret 696/2007, recullen les instruccions per seleccionar les destinacions.

Cal tenir en compte:

-El model de sol·licitud s’haurà d’editar i emplenar telemàticament i presentar la còpia impresa en el registre.

-El codi de cada plaça es troba al PDF2 o el PDF3.

-En la sol·licitud no cal emplenar els codis dels centres relacionats amb cada plaça.

PROCEDIMENT PER A LA SELECCIÓ DE LES DESTINACIONS

 D’acord amb la base novena de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 8 de maig per la qual s’estableix el procediment per a l’accés a destinació per als professors de religió catòlica d’acord amb el que preveu l’article 6 del Reial decret 696/2007, s’adjunta el document necessari per poder sol·licitar les destinacions:

PDF1: Model Sol·licitud Destinacions (PDF editable telemàticament per l’usuari)

PDF2: Relació de places als CEIPs per a mestres de religió

PDF3: Relació de places als IES per a professors de religió

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2933601&coduo=38&lang=ca