Termini per presentar les sol·licituds de participació en el procediment d’accés a destinacions per als professors de religió:

INICI: 9 de juny de 2017 a les 9:00h

FI: 14 de juny de 2017 a les 14:00h

PROCEDEMINT PER A LA PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

D’acord amb la base sisena de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 8 de maig per la qual s’estableix el procediment per a l’accés a destinació per als professors de religió catòlica d’acord amb el que preveu l’article 6 del Reial decret 696/2007, s’adjunten els documents necessaris per poder participar:

PDF1: Model Sol·licitud

PDF2: Model Compromís

NOVA ADREÇA POSTAL

Direcció General de Personal Docent

Edifici Alexandre Rosselló Pastors

C/ Ter, 16, 1r  07009 Palma

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2933601&coduo=38&lang=ca