FEUSO ILLES BALEARS, sindicat majoritari de la concertada en Illes Balears valora de manera positiva la reunió bilateral entre USO i el Director General de Planificació i Centres, Antoni Morante, la trobada va tenir lloc ahir, dimarts dia 27 de novembre de 2018 a les 11,00 h, per tractar els punts pendents de negociació.

Entre d´altres els punts calents de la reunió van ser:

1. Acord de febrer de 2016.

  • Implementació del segon, tercer, quart i cinquè sexenni.
  • Equiparació retributiva en tots els nivells educatius en 2019 al 100%

En aquest punt hem demanat que s’apliqui el mateix criteri per homologar salarialment als Orientadors d’Infantil i Primària de la Concertada amb els seus homòlegs de la Pública, ja que tenen la mateixa titulació.

 2. Aplicació de l’acord per a la jubilació parcial.

 3. Calendari de pagament de la Paga extraordinària d’antiguitat dels 25 anys als professors de la concertada, prevista des de 2013 en el VI Conveni de la concertada i XIV Conveni d’atenció a la discapacitat.

 4. Actualització de l’assignació de despeses de funcionament dels centres concertats; ja que porten congelats des de l’any 2008 i que afecten al personal d’administració i serveis.

 5. Pagament delegat pels ATES.

 6. Ampliació de la paternitat en 2 setmanes addicionals.

 7. Experiència docent, igualtat de baremació en l’experiència docent entre el sector públic i concertat.

A més, la Conselleria ens ha comunicat que està prevista la pujada del 2,25% corresponent a l’IPC de 2019 per a la concertada a partir de gener de 2019.

Ens ha confirmat també que enviaria en breu la convocatòria formal de la taula de concertada, des de USO hem proposat el proper 10 de desembre de 2018, ja amb totes les entitats representatives del sector: administració patronals i sindicats.

En aquesta reunió esperam que la Direcció General de Planificació i Centres doni resposta a les propostes de la plataforma sindical i a les noves qüestions incorporades per USO.

Us mantindrem informats.