FEUSO ILLES BALEARS sindicat majoritari de la concertada de les Illes Balears insta Educació a que materialitzi en la seva totalitat i en els temps acordats, l’Acord de 2016 pactat en el mes de febrer d’aquest any per a la concertada, ja que encara queden diversos punts pendents d’aplicació.

FEUSO ILLES BALEARS denuncia una vegada més la diferència de velocitat en l’execució dels acords que hi ha per part de la Conselleria d’Educació cap a professorat de la concertada, així com el no compliment dels acords signats.

MILLORES SOCIOLABORALS PENDENTS: 

-SEXENNIS:  PACTADA NEGOCIACIÓ A PARTIR DEL CURS 2017/2018 DEL 2n, 3r, 4t I 5è SEXENNI

-REDUCCIÓ HORES LECTIVES SEMANALS DE 24 A 23H: PACTADA APLICACIÓ PER EL CURS ESCOLAR 2016/2017

 

REDUCCIÓ JORNADA LECTIVA A 23 HORES.

Pactat en l’Acord de febrer de 2016:

PUNT Onzè: “Reducció de les hores lectives setmanals de 24 a 23 hores La Conselleria d’Educació i Universitat es compromet a iniciar la negociació amb les entitats patronals i els sindicats de l’ensenyament concertat per a la reducció de la jornada lectiva del professorat de secundària a 23 hores lectives setmanals, amb l’objectiu que aquesta mesura pugui entrar en vigor el curs 2016-2017. “

  • En l’última mesa tècnica de Concertada, la Conselleria va avançar una proposta de reducció de 24h a 23h, amb calendari en el qual donaven inici a la reducció esglaonada d’una hora en el curs 2018/19 per al professorat de secundària batxillerat i cicles formatius que tinguin més de 55 anys i 24 hores lectives. I per al curs 2019/2020 en educació infantil, primària i educació especial per als majors de 55 anys.
  • Mentre que la proposta de FEUSO ILLES BALEARS implica fer possible que els majors de 55 anys de totes les etapes i jornades, incloses infantil i primària de la concertada: centres ordinaris i d’educació especial, tinguin una reducció de jornada lectiva de 24 hores a 23h a partir del curs escolar 2018/2019.

Els professors de la concertada tenen 200 hores lectives més que els de la pública al curs 2017/2018. Durant el proper curs 2017-2018, un docent de secundària d’un centre concertat imparteix 5 hores setmanals més de classe que un company de la pública; 20 hores més al mes -gairebé una setmana més de treball- i unes 200 hores més anuals i un sou inferior.

FEUSO ILLES BALEARS des de l’inici de la negociació a proposat que aquest acord sigui per a tots els treballadors de la concertada i de totes les etapes: infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius.

– NEGOCIACIÓ SEXENNIS CONCERTADA.

Pactat en l’Acord de febrer de 2016:

PUNT 1.3. “La Conselleria d’Educació i Universitat es compromet a iniciar, a partir del curs 2017-2018, les negociacions amb els sindicats i les entitats patronals de l’ensenyament privat concertat per a la incorporació dels sexennis 2n, 3r, 4t i 5è, per analogia amb el professorat interí de l’ensenyament públic, per tal d’aconseguir la plena equiparació retributiva.
L’objectiu final d’aquesta negociació ha de ser l’equiparació al 100%. ” 

  • Des FEUSOIB recordem que en l’acord de febrer de 2016 està pactat que a partir del curs 2017/2018, es comencessin a negociar la resta de sexennis, els quals ja estan cobrant els nostres homòlegs de la pública, i instem a Educació a què s´inicii la negociació en la major brevetat.
  • Des de FEUSOIB celebrem que aquest mes de setembre alguns professors de l’escola concertada cobren per primera vegada a les Balears un 80% d’aquest complement lligat a l’antiguitat ia la formació i uns altres el 100% complint l’acord de febrer de 2016 del sector amb la Conselleria arribin en matèria de formació.