Pública? Concertada? Privada? L’ideari de USO es recolza en la màxima llibertat que han de tenir les famílies per a triar el model que desitgin. Per això, USO està en contra del model únic d’escola que alguns pretenen imposar per la via dels fets i dels decrets. USO defensa la llibertat i la pluralitat.

Pròxima ja l’obertura dels processos d’inscripcions per al pròxim curs escolar 2019-2020, USO defensa que es respecti la llibertat de les famílies a l’hora de triar el centre educatiu que desitgin per als seus fills (públic, concertat, privat), d’acord amb les seves preferències i conviccions morals i filosòfiques. USO aposta per la complementarietat dels models educatius, perquè tots són necessaris i tots afavoreixen la llibertat.

La pluralitat només és possible si hi ha diversitat d’escoles, de propostes educatives, de models. En aquest context, l’Estat ha de fomentar un sistema escolar plural en el qual convisquin amb naturalitat els centres públics i concertats. Per a aquesta fi, el concert educatiu és la fórmula més eficaç per a aconseguir aquest objectiu de convivència, participació, llibertat i tolerància.

En sintonia amb aquests principis, en USO animem a triar l’escola que tu prefereixis, sense que ningú triï per tu.