​SEXENNIS.

RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓ, ORDENACIÓ I CENTRES DE 12 DE DESEMBRE DE 2016 PER LA QUAL S’APROVEN LES LLISTES DEFINITIVES.

S’ha publicat la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 12 de desembre de 2016 per la qual s’aproven les llistes definitives de sol·licituds, presentades entre el 19 de juny i 10 de juliol de 2016, estimades i desestimades per al reconeixement del complement lligat a l’antiguitat i a la formació del professorat establert en l’Acord del 2016 de reprogramació de l’Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears.

També s’ha publicat l’informe sobre la valoració de les al·legacions presentades a la Resolució de 17 d’octubre de 2016 per la qual s’aprovaven les llistes provisionals de sol·licituds estimades i desestimades.

INFORMACIÓ SOBRE AL.LEGACIONS DELS SEXENNIS

Hi ha un termini d’un mes per presentar un recurs d’alçada si no s’està d’acord amb la resolució.

Les persones que ho acceptin i han sortit desestimades no hauran de tornar a sol·licitar el sexenni de cara al setembre 2017 sempre que no sigui en relació a la formació, ja que en aquest cas haurà de demostrar les hores que és sol·liciten per poder cobrar el sexenni.

Per a qualsevol dubte vos podeu posar en contacte amb nosaltres.

Per a més informació:

ENLLAÇ:RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL