RECLAMACIÓ 37’5% PENDENT PAGA EXTRA 2012 I COBRAMENT DEL 100%  ​EN BAIXES PER IT DE 5 DIES O MÉS, A CONCERTADA.

,

​FEUSO ILLES BALEARS INFORMA:

Des de FEUSO ILLES BALEARS reclamam  l’abonament del 37’5% pendent de la ​paga extraordinària​ de Nadal de 2012 i el cobramenent del 100% ​de les retribucions ​en els casos de les baixes per incapacitat temporal de 5 dies o ​més, amb el registre d’ un document a les Conselleries d’Hisenda i de Presidència​,​ signat ​tant ​per les patronals ​com pels sindicats ​representats a la ​Mesa d’​Ensenyament Privat ​C​oncertat de les Illes Balears.