PROPOSTA DE RESOLUCIÓ FINANÇAMENT EXCEPCIONAL JUBILACIÓ PARCIAL CONCERTADA

,

Bon dia companys i companyes,

Us comunicam que s´ha penjat a la website «Gestió de la Nòmina del professorat dels centres concertats» la Proposta de resolució de la directora general de Personal Docent i Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 10 d’abril de 2017 per la qual s’estableixen els requisits per al finançament excepcional de la jubilació parcial dels treballadors que complien tots i cadascun dels requisits establerts en la normativa vigent de la Seguretat Social i s’atorga un termini per sol·licitar-lo.