ENHORANONA COMPANYS I COMPANYES!!

LA CONSELLERIA CEDEIX DAVANT LA PRESSIÓ DE USO I LA CONCERTADA RECUPERA LA EXTRA-12 I DRETS LABORALS PERDUTS.

HEM ACONSEGUIT QUE:

  • ES PAGUI EL 37,5% DE L’EXTRA DE 2012 PENDENT.
  • LES INCAPACITATS TEMPORALS LABORALS DELS TREBALLADORS DE L’ENSENYAMENT CONCERTAT ES FINANCIN FINS AL 100% A PARTIR DEL 5è DIA DE BAIXA LABORAL TAL COM ES FA A LA PÚBLICA.  
  • LES BAIXES LABORALS PROGRAMADES DELS TREBALLADORS DE L’ENSENYAMENT CONCERTAT ES SUBSTITUEIXIN DES DEL PRIMER DIA, TAL COM ES FA LA PÚBLICA. 

FEUSO ILLES BALEARS sindicat majoritari de la concertada, després d’iniciar una campanya per reclamar els 2,4 milions d’euros de la paga i els interessos corresponents a la quantitat pendent de l’extra-12, que són prop de 280000 euros, aconsegueix que educació  faci efectiu aquest pagament a la nòmina del mes de juny.

VOLEM RECORDAR QUE TENIU AL VOSTRE ABAST LA POSSIBILITAT DE FER LA RECLAMACIÓ D´INTERESSOS AMB NOSALTRES.

Educació ens ha comunicat avui dia 14 de juny a Mesa de concertada, que abonarà el 37,5% de l’extra de 2012. Això afecta uns 4000 professionals dels centres ordinaris i d’educació especial de la concertada als quals l’administració deu uns 600 euros per treballador aproximadament. en total son prop de 280000 euros.

D’altra banda han confirmat la recuperació de drets laborals perduts en matèria d’incapacitat temporal (IT).

Recordam que el passat dia 6 de juny, USO es va concentrar davant hisenda per reclamar el 37,5% de l’extra de 2012 i la recuperació de drets laborals en matèria d’IT, S i la presidenta del Govern Francina Armengol, ens va manifestar que traslladaria a educació i Hisenda nostra petició.També FEUSO ILLES BALEARS va registrar al parlament un escrit perquè els diferents grups parlamentaris traslladaran la nostra reivindicació en el plenola qual és aprovada per assentiment a través d’una proposició no de llei en la qual es demana al Govern recuperar els drets salarials i laborals , perduts durant l’època de crisi econòmica dels docents de l’escola concertada a través de la comissió de cultura, educació i esports del parlament.