Les nostres reivindicacions en matèria de triennis donen fruits.

El Parlament ha aprovat una esmena als Pressuposts a favor dels docents concertats.

Aquesta esmena permet que el pagament dels triennis sigui efectiu des de la data de meritació.

La majoria dels grups parlamentaris han votat a favor, amb el vot negatiu dels diputats de Podem.

Us mantidrems informats.