Entrades per Ismael Alonso

,

Procediment sexennis

Comunicat de la Conselleria d’Educació El  Consell de Govern d’avui ha ratificat l’ Acord de 2016 de reprogramació de l’Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears , està previst que aquest Acord es publiqui la setmana que ve en el BOIB.