Entradas por Ismael Alonso

,

TERMINI DE PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA PER ALS PROFESSORS DE RELIGIÓ

http://www.caib.es/sites/M170720142111629/ca/presentacio/ D’acord amb la base sisena de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 8 de maig de 2017 per la qual s’estableix el procediment per a l’accés a destinació per als professors de religió catòlica d’acord amb el que preveu l’article 6 del Reial decret 696/2007, modificada per la Resolució del conseller d’Educació […]

,

USO EXIGEIX EN EL PARLAMENT L´EQUIPARACIÓ REAL PER A L´ENSENYAMENT CONCERTAT

Des de FEUSO ILLES BALEARS, com a sindicat majoritari als centres d’educació especial i ordinaris de la concertada en Illes Balears hem exigit en el Parlament l’EQUIPARACIÓ AL 100% real per a l’ensenyament concertat.   FEUSO ILLES BALEARS ha registrat aquesta setmana la sol·licitud de reunió urgent per continuar amb la negociació col·lectiva amb la Conselleria d’educació i a més ha sol·licitat […]